? 5 วิธีออมเงินให้ลูก..แบบพ่อแม่ยุคใหม่ ?

adminsavings

? 5 วิธีออมเงินให้ลูก..แบบพ่อแม่ยุคใหม่ ?

✴️1. ตั้งเป้าหมายและเก็บก่อนใช้
ตั้งเป้าหมายออมเงินเพื่อลูกที่ชัดเจน และต้องทำได้จริงทุกเดือน โดยให้แบ่งเก็บเงินทันทีตั้งแต่ต้นเดือน อย่าใช้ก่อนแล้วค่อยเหลือเก็บ

✴️2. ออมผ่านบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
บัญชีเงินฝากมีหลายประเภท ควรเลือกเปิดบัญชีให้เหมาะสมตามเป้าหมายการออมเงินสำหรับลูก เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและถึงเป้าหมายเร็วยิ่งขึ้น

✴️3. ออมผ่านประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
หากต้องการออมเงินระยะยาวเพื่อลูก ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพราะนอกจากจะได้ออมเงินแล้วยังได้รับประกันชีวิตอีกด้วย

✴️4. เปิดบัญชีคู่เพื่อลูก
การเปิดบัญชีคู่กับลูก โดยให้สิทธิ์ในชื่อลูกเป็นเจ้าของร่วมกัน และนำเงินออมที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ละเดือน มาออมในบัญชีเพื่อเป็นเงินสำหรับอนาคตให้ลูก

✴️5. ออมด้วยกองทุนรวม
สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ที่สนใจลงทุน แต่ไม่มีเวลาลงทุนเอง การซื้อกองทุนรวมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว โดยไม่ต้องดูแลกองทุนเองและสามารถเลือกระดับความเสี่ยงได้

Original by “well-wisher”