? 7 เทคนิคการออมเงิน ฉบับมือใหม่หัดออม ?

adminsavings

? 7 เทคนิคการออมเงิน ฉบับมือใหม่หัดออม ?

? 1.ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
รู้การใช้จ่ายของเราในแต่ละดือน สามารถลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

? 2.แบ่งเงินใช้เป็นรายวัน
กำหนดและแบ่งรายจ่ายให้ชัดเจนในแต่ละวัน

? 3.ออมก่อนใช้
แบ่งเงินออมก่อนใช้จ่าย ไม่ใช่ใช้ก่อนเหลือแล้วนำมาออม

? 4.ช้อปเฉพาะช่วง Sale
ตั้งสติก่อนช้อป เลือกช้อปสินค้าที่จำเป็นจริง ๆ ราคา Sale

? 5.เก็บออมแบงก์ 50
เวลาได้รับแบงก์ 50 ควรรีบเก็บและห้ามนำออกใช้เด็ดขาด

? 6.หยอดเศษเหรียญใส่กระปุก
หยอดเศษเหรียญจนเต็มกระปุก แล้วนำไปฝากธนาคาร

? 7.ช้อปเท่าไหร่ ออมคืน 50%
ช้อปเท่าไหร่ ออมคืน 50% ทุกครั้งที่ช้อปช่วยให้ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ดี

Credit: Thailand Exhibition