? 7 สิ่งที่ควรทำ ‘มีเงินออม’ ฉบับวัยเรียน ?

adminsavings

? 7 สิ่งที่ควรทำ ‘มีเงินออม’ ฉบับวัยเรียน ?

♦️1. เป้าหมายระยะสั้น
ตั้งเป้าหมายการออมเงินให้ชัดเจน

♦️2. เป้าหมายระยะยาว
เริ่มทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

  • เพื่อรู้การใช้จ่ายของตัวเอง
  • รู้ว่าจะลดค่าใช้จ่ายส่วนไหนได้บ้าง

♦️3. เก็บเงินทันที

  • บัญชีเงินฝาก
  • ใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ช่วย

♦️4. วางแผนหาทุนการศึกษา
ทุกมหาวิทยาลัยจะมีทุนการศึกษาให้สมัคร เช่น ทุนเรียนดี ทุนนักกีฬา

♦️5. คิดก่อนซื้อทุกครั้ง
ของมันต้องมี แต่ไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่าง

♦️6. สร้างประสบการณ์
ด้วยการมองหางานสร้างรายได้เสริม

♦️7. เพิ่มรายได้เก็บไว้เป็นเงินออม
ศึกษาและเริ่มลงทุน เช่น กองทุนรวม ที่มีเงินเริ่มลงทุนไม่สูงมากนัก

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย