⛰️7 วิธีเพิ่มเงินออมให้พอกพูน!!?️

adminsavings

⛰️7 วิธีเพิ่มเงินออมให้พอกพูน!!?️

?1.แบงค์ 50 ห้ามใช้
ได้มาปั๊บเก็บไว้เลย

?2.แบงค์ใหม่ต้องเก็บ
เริ่มเก็บจากแบงค์ 20 ก่อนก็ได้

?3.เศษเงินเดือนหักไว้
เช่น ถ้าได้18,750 ก็ให้หักเก็บไว้ 750

?4.แบ่งเงินเป็นถุง ๆ
คำนวณเงินที่จะใช้ในแต่ละวันแบ่งใสถุง ช่วยให้รู้ลิมิตการใช้เงิน

?5.เงินเหรียญลงกระปุก
เงินที่เหลือในแต่ละวัน ..หยอดเลย

?6.มื้อเที่ยงกินเท่าไหร่ เก็บเท่านั้น
กินไป 100 ก็เก็บ 100

?7.กระปุกเก็บตังค์ ต้องแยก
กิน เที่ยว ช้อป แยกกระปุกไว้เลย

Original by “well-wisher”