???? 9 วิธีออมเงิน เริ่มต้นรวยด้วยความรู้จากศูนย์ ????

adminsavings

???? 9 วิธีออมเงิน เริ่มต้นรวยด้วยความรู้จากศูนย์ ????

????️1.เขียนเป้าหมาย
การออมเงินในแต่ละปี ควรเขียนเป้าหมายการออมเพื่อท้าทายตัวเอง แล้ววางกระดาษไว้ในที่ที่จะมองเห็นได้ทุกวัน

????2.เลือกใช้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หากคิดว่าตัวเองไม่มีวินัยในการเก็บเงิน ให้ใช้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หักเงินส่วนนี้ออกจากเงินเดือนทันทีที่เงินออก เพื่อเป็นเงินออมสำหรับเรา

????3.เก็บแบงก์ที่ใช่เพื่อใช้ลงทุน
เก็บแบงก์ที่เป็นเลขที่ลงท้ายด้วยเลขที่ตัวเองชอบ เก็บให้ครบปี แล้วจึงนำไปลงทุน

????4.กันเงินออมทันทีจากรายได้
เมื่อมีรายได้เข้ามาต้องกันเงินไว้เพื่อออมทันที อย่าพึ่งนำไปใช้เด็ดขาด

????5.ซื้อทองเก็บไว้
หากเป็นคนเก็บเงินก้อนไม่อยู่ เมื่อคุณได้เงินก้อนมา ให้นำไปซื้อทองเก็บไว้

????6.เก็บเหรียญใส่กระปุก
เก็บเหรียญที่ได้ในแต่ละวันใส่กระปุกที่ไม่มีที่แคะ และต้องหยอดจนกว่าจะเต็ม จึงนำไปลงทุน

????7.ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อดูว่าสามารถตัดรายจ่ายตรงไหนได้อีก เพื่อจะได้นำเงินมาออมได้มากขึ้น

????8.กำหนดเงินสดที่จะพกในแต่ละวัน
กำหนดเงินสดที่จะพกในแต่ละวันให้น้อย และให้ใช้แค่ที่พกไว้ในกระเป๋าจริง ๆ ห้ามกด ATM เพิ่มเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเช้าวันใหม่

????9.เก็บแบงก์ 50 แล้วตั้งเป้าหมายการออม
เมื่อซื้อของแล้วได้เงินทอนเป็นแบงก์ 50 ให้เก็บ แล้วตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บให้ครบกี่เดือนจึงจะนำไปลงทุนต่อ

อย่างไรก็ตามแม้การประหยัดจะไม่เคยทำให้ใครรวย แต่การจะรวยได้ต้องมีความประหยัดเป็นองค์ประกอบเสมอ ออมเงินต่อไป วางเงินให้ถูกที่ แบ่งสัดส่วนเหมาะสม แล้วความมั่งคั่งจะเป็นของคุณ

Original by “well-wisher”