🧑‍💼วัยรุ่นรวยได้ แค่ “ออมเงิน” เป็น🧑‍💼

adminsavings

🧑‍💼วัยรุ่นรวยได้ แค่ “ออมเงิน” เป็น🧑‍💼

4 วิธีสร้างแรงบันดาลใจในการออมเงินในวัยรุ่น

📒 1.การอ่านบทความหรือกระทู้เกี่ยวกับความสำเร็จในการเก็บเงิน
ออมเงินเพื่ออนาคตสามารถช่วยนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการเก็บออมของเราได้จะทำให้เราอยากออม

👭 2.หาเพื่อนออมเงิน
หาแนวร่วม.. การออมเงินคนเดียวอาจไม่มีแรงกระตุ้น ให้หาเพื่อนเป็นแนวร่วมชวนกันออมเงินเพื่ออนาคต

🖼️ 3.แปะภาพความฝันของตนเองไว้ที่ผนังบ้าน
เพื่อเตือนตัวเองทุกครั้งที่เดินผ่านภาพความฝันนี้ว่า ทุกวันนี้เราออมเงินไปเพื่ออะไร แล้วทำได้มากเพียงไหน สังเกตความก้าวหน้าของเรา

🐖 4.ลองหยอดเหรียญลงกระปุกออมสินที่เดินผ่านทุกวัน
เวลาผ่านไปสัก 1 ปีลองเปิดออกมานับดูว่าได้เท่าไร จะทำให้เรารู้ว่า เราก็ออมได้เหมือนกัน เป็นการเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ที่เป็นการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับตนเอง

Original by “well-wisher”