? วิธีการออมเงินที่เห็นผลใน 1 เดือน ?

adminsavings

? วิธีการออมเงินที่เห็นผลใน 1 เดือน ?

? 1. เก็บเฉพาะแบงก์หรือเหรียญที่กำหนด

วิธีที่ได้รับความนิยมมาก คือ การงดใช้แบงก์หรือเหรียญบางชนิด เช่น บางคนไม่ใช้แบงก์ 50 บาท เมื่อได้รับแบงก์ 50 บาทมา จะต้องเก็บเท่านั้น หรือบางคนอาจจะเลือกเก็บเหรียญ 10 บาทแทนก็ได้

? 2. สะสมเงินทุกวันตามวันที่

การเก็บเงินโดยเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อย ๆ เป็นการเก็บเงินตั้งแต่ต้นเดือน นับวันที่ 1 แล้วเก็บ 1 บาท วันที่ 2 เก็บ 2 บาท จนถึงวันสุดท้ายเก็บ 28, 29, 30 หรือ 31 บาท แล้วแต่วันที่สุดท้ายของเดือน

❤️ 3. กำหนดเงินเก็บตามเหตุการณ์

วิธีนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนที่มีแรงบันดาลใจในบางอย่าง เช่น ชื่นชอบศิลปินหรือดารา จึงมีการกำหนดเงินเก็บอิงตามการปรากฏตัวตามสื่อต่าง ๆ เช่น ออกงานใหญ่ เก็บ 100 บาท โพสต์สเตตัสลงบนสังคมออนไลน์ เก็บ 150 บาท

? 4. ให้เงินรายวันตัวเอง

การจำกัดรายจ่ายของตัวเองจะช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละวันลดน้อยลง โดยต้องมีการวางแผนตั้งแต่เงินเดือนออก แล้วตัดแบ่งส่วนที่ต้องการออมเก็บไว้ เงินที่เหลือจึงมาถัวเฉลี่ยสำหรับใช้จ่ายในแต่ละวัน

? 5. เปิดบัญชีฝากประจำ

การเปิดบัญชีฝากประจำเป็นการเปิดบัญชีแบบถอนไม่ได้ ผู้เปิดจะต้องฝากเงินให้ครบตามที่กำหนด อาจมีการให้ธนาคารดึงเงินจากเงินเดือนเก็บเข้าบัญชีฝากประจำได้เลย รวมไปถึงการลงทุนในกองทุนรวมด้วย

Original by well-wisher