? ทำอย่างไรให้มีเงินออม ..จริง ๆ ?

adminsavings

? ทำอย่างไรให้มีเงินออม ..จริง ๆ ?

⚖️ ขั้นแรกทำบัญชีรับจ่าย หรือ บัญชีครัวเรือน
ต้องเริ่มจากมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีเงินเก็บออมเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามเข้าสู่วัยเกษียณ ซึ่งจะไม่มีรายได้อีกต่อไป สักหนึ่งก้อน ลำดับต่อมาให้เริ่มทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายว่าในแต่ละเดือนมีรายรับเท่าไหร่ เช่น เงินเดือนหรือรายได้พิเศษ เช่นเดียวกับรายจ่าย ให้รวบรวมรายจ่ายประจำออกมา เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ค่ากิน ค่าเสื้อผ้า ค่าผ่อนชำระหนี้ในแต่ละเดือน

? ขั้นที่สอง อุดรูรั่วลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
เมื่อ มีลิสต์รายรับ-รายจ่ายแล้ว จะช่วยให้เราพบรูรั่วจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ยังสามารถประหยัดได้ ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือ อุดรูรั่วนั้นซะ เช่น ค่ากิน อาจลดปริมาณการทานอาหารนอกบ้านลง ค่าเสื้อผ้า กระเป๋า หากมีอยู่แล้วหลายใบก็ไม่ควรซื้อของใหม่เข้ามาเพิ่มเติม แต่อาจใช้วิธีการดัดแปลงของเดิมให้ดูเหมือนใหม่แทน

? ขั้นที่สาม ลดการใช้สินค้าทำลายสุขภาพ
รายจ่ายประจำอื่น ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หากสามารถเพิ่มการประหยัดได้ก็จะช่วยให้มีเงินอีกส่วนหนึ่งที่สามารถผันมา เป็นเงินออมได้ และสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่หรือกินเหล้า ให้ลองนับเงินที่ต้องเสียไปกับค่าเหล้าและบุหรี่ในช่วงที่ผ่านมาดูว่า หากเปลี่ยนมาเป็นเงินออม ป่านนี้จะคิดเป็นเงินออมเท่าไหร่แล้ว ถ้าเลิกได้ก็ควรเลิก แต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรลด

Original by well-wisher