ทำงานโรงงานรายได้เท่าไหร่?

adminsavings

รู้หรือไม่ในแต่ละเดือนหากคุณได้รับเงินเดือนพร้อมโอทีประมาณ 22,000 บาทต่อเดือน คุณอาจมีค่าใช้จ่ายดังนี้*

1. ค่าเดินทาง 50 บ./วัน
2. ค่าอาหาร 3 มื้อ 100 บ./วัน
3. ค่าเครื่องสำอาง (สำหรับผู้หญิง) 500 บ./เดือน
4. ค่าเช่าบ้าน 3,000 บ./เดือน
5. ค่าซอง เช่น งานบวช, งานแต่ง, ทอดผ้าป่า 500 บ./เดือน
6. ค่าเลี้ยงดูบุตร (ต่อ 1 คน) 5,000 บ./เดือน
7. ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ 3,000 บ./เดือน
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3,000 บ./เดือน

รวมทั้งสิ้น 19,500 บาท/เดือน
(*เป็นการประมาณการเท่านั้น)

รายได้ 22,000 บาท รายจ่าย 19,500 บาท คุณมีโอกาสออมเงิน 2,500 บาท หรือประมาณร้อยละ 10 ของรายได้

“well-wisher” จึงขอเสนอให้คุณออมเงินร้อยละ 10 ทันทีเมื่อได้รับเงิน โดยอาจใส่บัญชีที่ถอนยาก หรือหยอดกระปุก หากทำได้แบบนี้รับรองมีเงินเก็บแน่นอนค่ะ