สะสมความรวยด้วยทริคเก็บเงินแบบ 50:30:20

adminsavings

?50:30:20 เก็บตามทริค..รวยได้แน่?

สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน กับคำว่า รวย รวย รวย แม้จะไม่ได้ชั่วข้ามคืน แต่ก็ทำให้เราเข้าใกล้สถานะการเงินที่ดีขึ้นทุกวัน เครียดน้อยลง..กับทริค 50:30:20

? เลข 50 ตัวแรกในสูตรก็คือ “ค่าใช้จ่ายจำเป็น” ⛽️

เช่น ค่าข้าว ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าเช่าที่อยู่อาศัย รวมถึงหนี้สินที่ต้องชำระรายเดือนต่าง ๆ ค่าเลี้ยงดูบุตร หรือพ่อแม่ ค่าประกัน เป็นตัวเลขที่มากที่สุดในสูตรนี้ เช่น คนที่มีเงินเดือนเข้ากระเป๋าจริง 20,000 บาท ก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายส่วนนี้ 10,000 บาท

แต่ถ้าใครนับเงินส่วนนี้เทียบกับค่าใช้จ่ายจริงในชีวิตแล้วมีค่าใช้จ่ายเกิน ก็ถึงเวลาที่ต้องสังคายนาค่าใช้จ่ายบางส่วนใหม่ เช่น หาแพ็คเกจค่าโทรศัพท์-อินเตอร์เน็ทใหม่ที่ถูกลง หาทางประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ลงอย่างละเล็กน้อย โดยไม่กระทบกับชีวิตประจำวันมากเกินไป

? เลข 30 ในสูตรก็คือ “ความสุข” ?

คือที่จริงจะไม่ใช้ก็ได้ แต่คงเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขเท่าไหร่ เช่น การได้ไปกินอาหารที่อยากกินบ้างเป็นบางโอกาส เสื้อผ้าใหม่ทดแทนตัวที่เก่าเกินจะใส่ ซื้อของที่อยากได้ หรือความสนุกบางอย่างในชีวิต ดูแล้วสัดส่วนก็ไม่น้อย เช่น คนที่มีเงินเดือนเข้ากระเป๋าจริง 20,000 บาท ก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายส่วนนี้ถึง 6,000 บาท

เงินที่กันไว้ใช้เพื่อความสุข ความสนุกสนาน ก็ต้องการส่วนแบ่งที่จริงจังเหมือนกัน คือต้องแบ่งออกมาให้ชัดเจน และควรจะใช้มันด้วย ถ้าไม่กันเงินไว้ใช้ส่วนนี้ ก็มีแนวโน้มว่าเราจะไม่อยากเก็บเงินเลย เพราะมันเป็นเรื่องเครียดเกินไป

? เลข 20 ตัวสุดท้ายในสูตรก็คือ “เงินเก็บ” ที่เป็นเงินเก็บจริง ๆ ?

เช่น เงินฉุกเฉิน เงินสำรอง เงินเก็บเพื่อลงทุนในอนาคต เงินเก็บเพื่อเกษียณ เงินเก็บสำหรับโครงการใหญ่ ๆ ในระยะยาว เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน คนที่มีเงินเดือนเข้ากระเป๋าจริง 20,000 บาท ก็จะมีเงินเก็บส่วนนี้เดือนละ 4,000 บาท

เงินเก็บส่วนนี้คือสัดส่วนที่น้อยที่สุด และในตัวมันเองก็ควรมีการแบ่งออกไปเป็นวัตถุประสงค์ย่อย ๆ อีก แต่สำหรับคนที่พึ่งเริ่มเก็บเงิน หรือพึ่งพบว่าตัวเองไม่มีเงินเก็บ มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ ควรจะเก็บเงินฉุกเฉินกับเงินสำรองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก

บางคนอาจพบว่า ค่าใช้จ่ายจำเป็น แม้สังคายนาแล้วก็ยังเกิน 50% อยู่ดี ก็ควรต้องลดส่วน “ความสุข” ลงชั่วคราว จนกว่าจะมีรายได้มากขึ้น หรือจัดการค่าใช้จ่ายจำเป็นได้ลงตัวนะคะ สู้ ๆ ค่ะ✌️

Original by “well-wisher”