? “บริหารค่าใช้จ่าย” ยังไง….ให้มี “เงินเก็บก้อนโต” ? ?

adminsavings

? “บริหารค่าใช้จ่าย” ยังไง….ให้มี “เงินเก็บก้อนโต” ? ?

?️ 1. จดบันทึกรายรับ – รายจ่ายในแต่ละวัน
ช่วยทำให้รู้ถึงการใช้จ่ายเงินของเรา และช่วยให้รู้จัก “การวางแผนการใช้ง่าย” ได้อย่างถูกวิธี และมีระเบียบวินัยในการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นด้วย

?️ 2.กำหนด “งบประมาณค่าใช้จ่าย” เทียบกับรายได้
ช่วยทำให้รู้ว่าจะใช้จ่ายเงินและมีเงินเหลือเก็บในแต่ละเดือนเท่าไร

?️3. “จัดสรรเงินค่าใช้จ่าย” เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
ช่วยทำให้สามารถ “วางแผนและทำตามแผนการใช้เงิน” ในแต่ละวันหรือรายสัปดาห์ได้ดียิ่งขึ้น

?️4. “ลด-ละ-เลิก” การใช้จ่ายเงินสำหรับ ‘เรื่องฟุ่มเฟือย’
การตัด “ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย” ที่ไม่เกิดประโยชน์ รวมทั้งอาจจะเป็นโทษกับตัวเราเองด้วยซ้ำ ช่วยทำให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้น

? 5. มองหาวิธีการใหม่ ๆ ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง

Original by well-wisher