? เพิ่งจบมาใหม่ เก็บเงินยังไงให้ได้เป็นแสน ?

adminsavings

? เพิ่งจบมาใหม่ เก็บเงินยังไงให้ได้เป็นแสน ?

?1.สร้างแรงบันดาลใจ
ปรับความคิดและหาความฝันด้วยการเรียนรู้

❣️2.รู้จักวางแผน
ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและแบ่งสัดส่วนเงินออม

?3.ใช้เงินทำงาน
เลือกสไตล์เงินออมที่ใช่ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ หรือกองทุนรวม

?4.ให้การออมเงินเป็นเรื่องสนุก
ชวนเพื่อนมาออมไปพร้อมกัน

Original by well-wisher