💷 เพิ่งจบมาใหม่ เก็บเงินยังไงให้ได้เป็นแสน 💷

adminsavings

💷 เพิ่งจบมาใหม่ เก็บเงินยังไงให้ได้เป็นแสน 💷

💖1.สร้างแรงบันดาลใจ
ปรับความคิดและหาความฝันด้วยการเรียนรู้

❣️2.รู้จักวางแผน
ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและแบ่งสัดส่วนเงินออม

💟3.ใช้เงินทำงาน
เลือกสไตล์เงินออมที่ใช่ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ หรือกองทุนรวม

💕4.ให้การออมเงินเป็นเรื่องสนุก
ชวนเพื่อนมาออมไปพร้อมกัน

Original by well-wisher