? Tips สร้าง 10 ล้าน สไตล์ ใบพัด-ภาณุมาศ ทองธนากุล ?

adminsavings

? Tips สร้าง 10 ล้าน สไตล์ ใบพัด-ภาณุมาศ ทองธนากุล ?

1.ลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง ?

อย่าหยุดนิ่ง พัฒนศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะการเรียนรู้จะช่วยสร้างประสบการณ์ เป็นบทเรียนชีวิตให้นำกลับมาพัฒนาตัวเองต่อไป

2.การออม เรื่องง่าย ๆ ? ที่หลายคนไม่ได้ทำ

ออมก่อนใช้ เป็นกฎเหล็กสำหรับคนที่ต้องการมีเงินเก็บ ที่สำคัญคือต้องรู้จักประมาณตนอยู่อย่างพอเพียง และต้องรู้จักการนำเงินออมไปบริหารจัดการให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

3.ทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญ ?

ทัศนคดีที่ดีเป็นเข็มทิศนำหาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้ เพียงแต่เปลี่ยนความคิด ว่าชีวิตมีสิ่งดี ๆ รอยู่ สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเอง รู้จักดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้อง แล้วชีวิตจะตอบแทนสิ่งที่ดีให้กับเรา

4.อย่าเผลอใจไปกับสิ่งฉาบฉวย ?

หากต้องการประสบความสำเร็จทางการเงินต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจอย่าหลงไปกับสิ่งฉาบฉวยที่สร้างความสุขชั่วครั้งชั่วคราว เพราะความสุขความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตต้องดูกันยาว ๆ

5.การลงทุนที่ดีต้องบริหารการลงทุนให้ดี ?

ควรจะต้องเติมเต็มส่วนอื่น ๆ ในชีวิตได้ เช่น สุขภาพกายใจ ความสัมพันธ์กับครอบครัวและคนรอบข้าง รวมถึงชีวิตให้ได้แบบองค์รวม มีเวลาเพียงพอสำหรับทำในสิ่งที่รัก บางครั้งผลตอบแทนที่คุ้มค่าอาจไม่ได้มาในรูปแบบของตัวเงิน แต่ตวามสุขและความทรงจำดี ๆ ก็นับเป็นกำไรชีวิตที่มีค่ามหาศาลได้เช่นกัน

เจ้าของพ็อคเกตบุ๊คฮอตฮิต “การลาออกครั้งสุดท้าย” ในงาน K-Expert 10 ล้าน สร้างได้ โดย ธนาคารกสิกรไทย ?