🤠 7 ทัศนคติสู่ความสำเร็จในการออม 🤠

adminsavings

🤠 7 ทัศนคติสู่ความสำเร็จในการออม 🤠

💵1. ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะลงทุนทำธุรกิจ จุดเริ่มต้นของความร่ำรวยทางเดียวที่เราจะเริ่มทำได้ก็คือ “การออม”

🏅2. ทุกคนมักจะเลียนแบบความสำเร็จของบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย และพยายามที่จะมองหาว่าเขาทำอย่างไรถึง “รวย”

🎗️3. การออมนั้นทำยากมาก เนื่องจากว่าปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือ “วินัย” ซึ่งต้องมีเป้าหมายเป็นแบบแผนที่ชัดเจนในชีวิต

🎊4. คนเราควรมีความฝัน เพื่อจะช่วยให้การออมของเราทำได้ดีขึ้น เพราะเป้าหมายที่สูงนั้น จะเป็นตัวช่วยผลักดัน เป็นแรงขับที่ดี

🎈5. เมื่อเราตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตมีความปลอดภัยทางการเงินแล้ว อย่าเพิ่งคิดถึงผลตอบแทนของเงินก้อนนั้น แต่ให้นึกถึงความปลอดภัยของเงินก้อนนั้นเป็นหลัก และเงินก้อนแรกที่เก็บออมต้องเป็นเงินที่ใช้เพื่อเรื่องฉุกเฉินในชีวิต

📱6. การออม ต้องแบ่งเงินออมออกเป็นหลาย ๆ ส่วน แล้วจัดสรรมันให้ลงตัว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน อย่าพยายามเลียนแบบการออมของคนอื่น ให้ออกแบบการออมของเราเอง

🧾7. การออมมีหลากหลายวิธี แต่คุณสมบัติสำคัญของการออมก็คือ “จะต้องมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุน” เราต้องมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ปลอดภัย แต่สามารถตอบสนองความต้องการในการออมของเราได้

Original by “well-wisher”