?ออมเงินจำนวนแค่ไหน? แล้วสำคัญต่อคุณอย่างไร? ?

adminsavings

?ออมเงินจำนวนแค่ไหน? แล้วสำคัญต่อคุณอย่างไร? ?

?ผลลัพธ์?
มีเงินออม ⚔️ ไม่มีเงินออม

? มีเงินออม

 • ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ซัพพอร์ตครอบครัวได้เสมอ
 • ผ่อนบ้าน รถ ได้สบาย ๆ
 • บริหารเงินเป็น
 • ลงทุน ให้เงินงอกเงย
 • ซื้อสิ่งของให้รางวัลตัวเอง
 • สุขภาพกาย ใจ ดี

? ไม่มีเงินออม

 • ท่องเที่ยวใกล้บ้าน
 • ซัพพอร์ตได้เป็นบางครั้ง
 • ต้องเร่งรีบหาเงินมาผ่อน
 • ใช้เงินเก่ง ไม่มีเงินเก็บ
 • ไม่สนใจ เพราะไม่มีเงินลงทุน
 • กังวลอยู่ตลอดเวลา
 • จำกัดงบประมาณ

Credit : วรักภพ รชตนามวงษ์