วงจรเศรษฐี

adminsavings

วงจรเศรษฐี
🔹รู้จักหา 💱 เพิ่มรายได้ให้มีหลายๆทาง
เช่น ทำงานประจำ และทำงานพิเศษ
ควบคู่กันไป อย่างเช่นขายของออนไลน์
แปลภาษา 📖 ฯลฯ
🔹รู้จักประหยัด 🏦เป็นจุดเริ่มต้นให้มีเงิน
เหลือเก็บ เช่น หากทำงานใกล้ก็ไม่ต้อง
ซื้อรถยนต์ ใช้จักรยาน🚴ปั่นไปทำงาน
ช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะ
🔹รู้จักออม💰 เก็บให้อยู่ เพื่อให้มีเงินตั้งต้น
เช่น แบ่งเก็บหลายบัญชี 💶💷💵
🔹รู้จักลงทุน ♞ใช้ทุนที่มีสร้างความมั่นคง
เช่น ซื้อเครื่องจักร🚜มาต่อยอดกิจการที่
มีอยู่แล้ว ซื้อคอนโด 🏢 มาปล่อยเช่า
🔹รู้จักใช้ หาความสุขและชาร์จพลังให้ชีวิต
บ้าง เช่น ไปเที่ยว 🏞 ซื้อของที่อยากได้
ทานอาหารหรูบ้าง 🍟🍔🍗 เพื่อให้
เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน🔃..👩👦

ด้วยความปราถนาดีจาก “well-wisher” ค่ะ