วงจรเศรษฐี

adminsavings

วงจรเศรษฐี
?รู้จักหา ? เพิ่มรายได้ให้มีหลายๆทาง
เช่น ทำงานประจำ และทำงานพิเศษ
ควบคู่กันไป อย่างเช่นขายของออนไลน์
แปลภาษา ? ฯลฯ
?รู้จักประหยัด ?เป็นจุดเริ่มต้นให้มีเงิน
เหลือเก็บ เช่น หากทำงานใกล้ก็ไม่ต้อง
ซื้อรถยนต์ ใช้จักรยาน?ปั่นไปทำงาน
ช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะ
?รู้จักออม? เก็บให้อยู่ เพื่อให้มีเงินตั้งต้น
เช่น แบ่งเก็บหลายบัญชี ???
?รู้จักลงทุน ♞ใช้ทุนที่มีสร้างความมั่นคง
เช่น ซื้อเครื่องจักร?มาต่อยอดกิจการที่
มีอยู่แล้ว ซื้อคอนโด ? มาปล่อยเช่า
?รู้จักใช้ หาความสุขและชาร์จพลังให้ชีวิต
บ้าง เช่น ไปเที่ยว ? ซื้อของที่อยากได้
ทานอาหารหรูบ้าง ??? เพื่อให้
เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน?..??

ด้วยความปราถนาดีจาก “well-wisher” ค่ะ