? แหล่งเงินออม ..สำหรับมือใหม่หัดออม ?

adminsavings

? แหล่งเงินออม ..สำหรับมือใหม่หัดออม ?

?️ บัญชีเงินฝากดิจิทัล
?ดอกเบี้ยเยอะกว่าบัญชีออมทรัพย์
?ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
?เปิดบัญชีและทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด
✴️ส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
จึงมีการจำกัดวงเงินฝากที่จะได้ดอกเบี้ยสูงสุด
เหมาะกับ…
ㆍ คนที่ต้องการสภาพคล่องสูง
ㆍ คนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำและต้องการรักษาเงินต้น

?️ บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
?ดอกเบี้ยเยอะกว่าบัญชีออมทรัพย์
?ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี
✴️ต้องฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือน
✴️ส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
จึงมีการจำกัดวงเงินฝากที่จะได้ดอกเบี้ยสูงสุด
เหมาะกับ…
ㆍคนที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน
ㆍคนที่สนใจทยอยฝากเงินต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
ㆍคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำและต้องการรักษาเงินต้น

Original by “well-wisher”