? แชร์ไอเดียอายุ 30+ ออมเงินแบบไหนดี ?

adminsavings

? แชร์ไอเดียอายุ 30+ ออมเงินแบบไหนดี ?

ถ้าสมมติว่าทุกคนเงินเดือน 30,000 บาทและออม 10% ของเงินเดือน หรือ 3,000 บาท สามารถเลือกออมที่ตัวเองมีความเข้าใจ
ด้านล่างนี้คือทางเลือกบางส่วน ที่เพื่อน ๆ สามารถนำไปพิจารณาใช้ได้เลยค่ะ

?1. บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง
ออมไว้เป็นบัญชีเงินสำรองฉุกเฉิน หรือเงินเก็บไว้รอใช้จ่าย เช่น จ่ายเบี้ยประกัน และได้ดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี

?2. ประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น
ประกันออมทรัพย์เล่มแรกทำไว้เพื่อลดหย่อนภาษีมีเงินคืนทุกปี

?3. ประกันสุขภาพ
อันนี้ไม่ได้เงินคืน แต่ทำไว้เป็นการคุ้มครองเงินเก็บเงินที่มีอยู่ เนื่องจากตัวเองไม่ได้มีสวัสดิการประกันกลุ่ม

?️ 4. แผนรับเงินบำนาญหลังเกษียณ โดยออมไปเรื่อย ๆ และไปรับเงินใช้ ตอนอายุ 60-90 ปี จะได้เงินกว่า 2,800,000 บาท

Original by “well-wisher”