?‍? วิธีเก็บเงินในวัยเรียน ?‍?

adminsavings

?‍? วิธีเก็บเงินในวัยเรียน ?‍?

?1.หักค่าขนมมาหยอดกระปุก

หาแรงจูงใจในการเก็บเงิน
เพื่อให้มองเห็นเป้าหมายชัดขึ้น

?‍? 2.เพิ่มรายได้จากโซเชียล

ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์
เช่น การโพสต์ขายของ

? 3.ใช้จ่ายอย่างประหยัด

รู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่า
ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

?‍? 4.ฝึกทำงานพิเศษหารายได้เอง
ช่วยฝึกให้เห็นคุณค่าของเงิน
และเห็นถึงความลำบากกว่าจะได้เงินมา

ทีมา : รายการสดางคัสตรอง กูรูปลูกปัญญา