?เปิดนิสัยการออมต่างชาติ ..ที่ประสบความสำเร็จ?

adminsavings

?เปิดนิสัยการออมต่างชาติ ..ที่ประสบความสำเร็จ?

วันนี้ “well-wisher” จะพามาส่องดูนิสัยการออมของต่างชาติที่เขาหาวิธีออมเงินจนประสบความสำเร็จว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับใครที่กำลังคิดหาวิธีออมเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิธีออมเงินและการเพิ่มสินทรัพย์ของต่างชาติที่ประสบความสำเร็จ

?‍✈️-ญี่ปุ่น ใช้ธนาคารออมเป็นวิธีหลัก ทำประกันบำนาญ

?-จีน นิสัย ประหยัด ลงทุนเก่ง อดทน กล้าได้ กล้าเสีย

?️- เยอรมนี นิสัยแบ่งเงินออมถึง 70 % ของรายได้

?-ฝรั่งเศส นิสัยประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อออมเงิน นำไปต่อยอด

?‍?-อเมริกา นิสัยชอบทำงานตั้งแต่เด็ก ต่อยอดความชอบให้เป็นรายได้

อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คือ ลักษณะนิสัยของแต่ละชาติที่มีวิธีออมเงิน และการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละชาติที่นำเสนอก็ล้วนแต่เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จเรื่องการออมเงิน การลงทุน ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต การบริหารเงิน สำหรับคนไทยท่านใดที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ลองปรับวิธีการออม การลงทุนดูเพื่อชีวิตที่ดีของเรา และครอบครัวในวันข้างหน้า

Credit : ธนาคารกสิกรไทย