🤓 เก็บเงินแบบคุณแม่ของโนบิตะ 🤓

adminsavings

🤓 เก็บเงินแบบคุณแม่ของโนบิตะ 🤓

💭 ทุกคน หากลองสังเกตการเก็บเงินของคุณแม่โนบิตะในการ์ตูนนั้นจะมีการแบ่งเงินใส่ซองไว้ด้วยนะ👩‍👦

✉️ซองที่ 1 จะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน
✉️ซองที่ 2 จะเป็นค่าใช้จ่ายของสามี
✉️ซองที่ 3 จะเป็นค่าใช้จ่ายของโนบิตะหรือค่าใช้จ่ายจิปาถะ

โดยวิธีนี้เรียกว่า The Cash Envelope System ซึ่งเป็นเทคนิคการเก็บเงินสุดฮิตของแม่บ้านญี่ปุ่น แบ่งเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายไว้ในซองจดหมาย และบริหารเงินให้อยู่งบประมาณนั้น เพียงเท่านี้ก็จะสร้างวินัยทางการเงินได้ ใครที่มีปัญหาการวางแผนค่าใช้จ่ายลองวิธีนี้ดูนะ

Original by well-wisher