เทคนิคยืดอายุเงินเดือน

adminsavings

เทคนิคยืดอายุเงินเดือนในแต่ละเดือนเพื่อความมั่นคง
เมื่อเงินเดือนออก
?จัดหมวดหมู่รายจ่าย
(คงที่/ผันแปร)
?แบ่งเงินใช้จ่ายตาม
ความจำเป็น
(จำเป็น/ฟุ่มเฟือย)
?แยกบัญชีเงินออม
ออมอย่างน้อย 10% ก่อนใช้
?บันทึกรายรับ-รายจ่าย
ไว้เตือนสติ
✴ ที่สำคัญคือ ต้องมีสติ และมีวินัยในการใช้จ่าย นอกจากนี้หากป่วย ? อย่าลืมใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือสวัสดิการของบริษัทนะคะ ช่วยประหยัดได้มากทีเดียวค่ะ

ติดตามเทคนิคดีๆ จาก “well-wisher” ในตอนต่อไปค่ะ