? 4 กระปุกออมเงินเพื่ออะไร ? ?

adminsavings

? 4 กระปุกออมเงินเพื่ออะไร ? ?

♈ กระปุก 1 เพื่อฉุกเฉิน
เงินสำรองควรมี ประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

♉ กระปุก 2 เพื่อความฝัน
เช่น เก็บเงินดาวน์บ้าน ดาวน์รถ หรือท่องเที่ยว

♊ กระปุก 3 เพื่ออนาคต
เช่น ออมเพื่อเกษียณ หรือออมเพื่อใช้จ่าย

⛎กระปุก 4 เพื่อลงทุน
การฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ควรเรียนรู้เรื่องการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสให้เงินงอกเงย

Credit : INVESTORY