อยู่กับฉันนานๆได้ไหม?

adminsavings

ใครเคยฟังเพลงตราบธุรีดินของปู่จ๋านลองไมค์บ้าง? เร็ว ๆ นี้ “well-wisher” ฟังแล้วรู้สึกอินมากเลยค่ะ เลยคิดว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้นาน ๆ มนุษยสัมพันธ์ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสังคมทุกสาขา อาชีพ เพราะไม่ว่ามนุษย์เราจะทำการงานใด ก็ต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์ที่เป็นเลิศเป็นองค์ประกอบด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานสำคัญ ดังนี้

1.ยิ้มกับคนที่ต่ำกว่าและสูงกว่า ?☺
2.ทักทายปราศรัยกับบุคคลทั่วไป ?
3.แสดงความเป็นกันเองให้ความช่วยเหลือ ✌
4.เรียกชื่อจดจำได้อย่างแม่นยำ ?
5.พูดและกระทำการต่างๆด้วยใจจริง ❤?
6.รู้จักฟัง ?ให้ความสนใจ ในสิ่งที่คนื่นพูด
7.มีเมตตาธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ?
8.รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ?
9.พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ ?
10.พยายามชอบและให้ความสนใจคนอื่น มากๆ ? อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในทุกเรื่องราว

เพียงเท่านี้รับรองว่าจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
ด้วยความปราถนาดีจาก “well-wisher”