? เก็บเงินเที่ยวที่ที่ฉันรัก ตามหลัก SMART ?

adminsavings

? เก็บเงินเที่ยวที่ที่ฉันรัก ตามหลัก SMART ?

? S = Specific (เฉพาะเจาะจง)
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าจะเก็บเงินเพื่ออะไร
ตัวอย่าง เก็บเงินเที่ยวฮ่องกง

? M = Measurable (วัดผลได้)
ตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ เป็นตัวเลขหรือตัวเงิน
ตัวอย่าง เก็บเงินเที่ยวฮ่องกง
งบ 50,000 บาท

? A = Achievable (ทำสำเร็จได้)
วิธีหรือ How To ที่ทำให้เป้าหมายสำเร็จได้
ตัวอย่าง ออมเงินทุกเดือน หลังจากเงินเดือนออก

? R = Realistic (เป็นจริงได้)
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ
ตัวอย่าง ได้เงินเดือน เดือนละ 25,000 บาท เก็บเงิน 20% ของรายได้

? T = Time-bound (มีเวลาชัดเจน)
ระยะเวลาเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้
ตัวอย่าง วางแผนไปฮ่องกง ประมาณเดือนกันยายน ปี 66 ใช้เวลาเก็บเงิน 10 เดือน

ปล. จะเก็บเงิน เดือนละ 5,000 บาท ภายในระยะเวลา 10 เดือน รวมเป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อไปเที่ยวฮ่องกง เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ภาพที่ชัดขึ้น สามารถเอาปรับได้ตามความต้องการและของแต่ละคน

Original by well-wisher