?รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2 ?

adminsavings

?รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2 ?

หน้าร้อนนี้ หลายบ้านอาจพบปัญหาค่าไฟฟ้าสูงเกินผิดปกติ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ วันนี้ “well wisher” มีข้อมูลและวิธีการรับมือค่าไฟที่จะสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนมาแนะนำค่ะ

เตรียมพร้อมรับมือการใช้เครื่องปรับอากาศช่วงหน้าร้อน

? 1. เปิดแอร์ 26 °C หรือสูงกว่า แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24°C ให้เปิดพัดลมช่วย

? 2. ล้างแอร์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยล้างก่อนหน้าร้อน 1 ครั้ง

?️ 3. ไม่ใช้อุปกรณ์ทำความร้อนในห้องแอร์ เช่น ไม่ควรรีดผ้าในห้องแอร์ เพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้น

? 4. ในช่วงอากาศร้อน ให้ตั้งความเร็วพัดลมแอร์ที่ระดับสูงสุด เพื่อให้อากาศในห้องเย็นเร็วขึ้น

? 5. ตั้งเวลาปิดแอร์ให้เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้

รู้หรือไม่ ? แอร์ขนาด 12,000 บีทียู/ชม. กำลังไฟฟ้า 950 วัตต์ ใช้งานตลอด 9 ชม. ในสภาพอากาศร้อน จะใช้ไฟมากถึง 133.38 หน่วยต่อเดือนเลยนะคะ

อย่าลืม!!! ปิดแอร์เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 2.5-6.0 บาท/ชม. (คิดจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอัตรา 3.96 บาทต่อหน่วย)

โดยมีข้อมูลจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการทดสอบอัตราการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในห้องทดลอง ด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส และทดสอบตั้งค่าอุณหภูมิภายนอกห้องไว้ที่ 35 และ 41 องศาเซลเซียสตามลำดับ พบว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส หากอากาศร้อนขึ้นจาก 35 องศาเซลเซียสเป็น 41 องศาเซลเซียส จะทำให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 15.4% ขณะที่เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จะใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 17.33%

ขอบคุณข้อมูล : การไฟฟ้านครหลวง