? ออมเงินครึ่งปีหลัง..เก็บตังค์สู่หลักแสน ?

adminsavings

? ออมเงินครึ่งปีหลัง..เก็บตังค์สู่หลักแสน ?

? ทบทวนเป้าหมายการออม

 • ปรับเป้าหมายการเงินให้เหมาะกับรายรับ
 • หากออมไม่ถึงเป้าเพราะขาดวินัย ควรเก็บเงินให้มากขึ้น

? จัดระเบียบเงิน แยกบัญชี

 • บัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • บัญชีออมตามฝัน
 • บัญชีฉุกเฉิน

? เลือกวิธีเก็บเงินใหม่ ๆ

 • เก็บเงิน 28 สัปดาห์ เริ่มออมสัปดาห์แรก 2,500.-
  และเพิ่มขึ้น 100.-/สัปดาห์ รวม = 107,800.-
 • เก็บเงินรายเดือน เช่น วันเงินเดือนออก วันเกิดของเราทุกเดือน
 • เก็บเงินโบนัส ออม 50% ขึ้นไป เก็บในบัญชีออมตามฝัน

? งดสร้างหนี้ เพิ่มเงินออม

 • เพิ่มหนี้ = เพิ่มรายจ่าย เหลือเงินออมน้อยลง

Credit : SCB