? ออมยังไง? ให้มีเงินล้านยามวัยชรา ?

adminsavings

? ออมยังไง? ให้มีเงินล้านยามวัยชรา ?

? 1. ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
..เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายมีเงินล้าน เช่น ต้องมีเงินล้านเพื่อซื้อที่ทางสร้างบ้านยามเกษียณ

? 2. เปลี่ยนค่าสมการการออมเงินใหม่
จากเดิมมีรายได้ ใช้ก่อน ที่เหลือเก็บ
รายได้ – ค่าใช้จ่าย = เงินออม
เปลี่ยนใหม่เป็นมีรายได้ออมก่อน ที่เหลือค่อยใช้
รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย

? 3. เพิ่มระยะเวลาการออม
ถ้าออมเดือนละพัน ผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ย 8% ต่อปี
..ระยะเวลาลงทุนแตกต่างกัน จะได้รับเงินแตกต่างกัน
ถ้าออมเดือนละพัน เป็นระยะเวลา 60 ปี
เงินต้น 720,000 บาท
เงินสะสมจะได้ 17,788,527 บาท

? 4. เพิ่มผลตอบแทนการออม
ถ้าออมเดือนละพัน เป็นระยะเวลา 20 ปี
“ใช้เงินทำงานให้ถูกที่ เงินสะสมปลายทางก็จะแตกต่างกัน”
ถ้าออมเดือนละพัน เป็นระยะเวลา 20 ปี
เช่น ลงทุนใน หุ้น/กองทุนรวมตราสารทุน 13%
เงินสะสมจะได้ 1,133,242บาท

การลงทุนมีความเสี่ยงนะจ๊ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุน ?

Original by “well-wisher”