? เงินฝากแบบไหน..ที่ใช่คุณ ?

adminsavings

? เงินฝากแบบไหน..ที่ใช่คุณ ?

ถ้าพูดถึงเรื่องการฝากเงิน ? คงต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เพื่อน ๆ ทุกคนที่สามารถหารายได้ ควรทำ และเปิดบัญชีเงินฝาก แต่การจะเปิดบัญชีเงินฝากนั้นจะเลือกเปิดแบบไหนดีนะ วันนี้ “well-wisher” มีเรื่องของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ละแบบมีความแตกต่างกันยังไง และแบบไหนที่เหมาะสมกับเพื่อน ๆ มาให้เลือกลองฝากดูค่ะ

? เงินฝากออมทรัพย์
สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่ว ๆ ไปนั้น เป็นเหมือนบัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรทำ เนื่องจากเป็นเงินฝากที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาฝาก จะถอน จะฝากตอนไหนก็ได้ โดยเรามักจะใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต ? สภาพคล่องสูง เหมาะกับการฝากไม่เยอะ เป็นเหมือนบัญชีฝากไว้ใช้จ่ายทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน

? เงินฝากกระแสรายวัน
สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เหมาะกับคนที่ทำธุรกิจ มีกิจการต่าง ๆ เพราะสามารถเบิกถอนได้ผ่านการสั่งจ่ายเช็ค? เป็นการช่วยลดปริมาณเงินสดที่เราต้องถือสำหรับใช้จ่ายต่าง ๆ ในธุรกิจ สามารถเบิกเงินเกินบัญชีได้ (O/D) โดยเสียดอกเฉพาะเงินที่เบิกเกินตามระยะเวลา บัญชีแบบนี้จะไม่มีสมุดคู่ฝาก

? เงินฝากประจำ
สำหรับบัญชีเงินฝากประจำนั้น เป็นบัญชีที่เราต้องฝากเงินเท่ากันทุก ๆ เดือน และจะได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าออมทรัพย์ทั่ว ๆ ไป ? มีระยะการฝากถอนที่แน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เป็นบัญชีที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและต้องการผลตอบแทน ?

Original by “well-wisher”