? เทคนิคออมเงิน ให้เก็บเงินได้มากขึ้น ! ?

adminsavings

? เทคนิคออมเงิน ให้เก็บเงินได้มากขึ้น ! ?

⬆️ 1. ออมก่อนนำไปใช้
เมื่อได้เงินเดือนมาแล้วให้แบ่งออม
ก่อนนำไปใช้ สูตร : เงินเดือน – เงินออม = ค่าใช้จ่ายที่ใช้ได้

↗️ 2. แยกบัญชี
แยกบัญชีเงินเดือน เงินออม เงินใช้จ่าย และบัญชีใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ใช้เงินอย่างเป็นสัดส่วน

➡️ 3. ตั้งเป้าหมายในการออม
ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บออมไปทำอะไรบ้าง มีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะทำให้เราลดกิเลสลงได้

↙️ 4. เก็บแบงก์ / เก็บเหรียญ
ตั้งเป้าหมายเก็บแบงก์หรือเก็บเหรียญ เช่น เก็บแบงก์ 50 / เก็บเหรียญ 10 / เก็บเหรียญ 5

⬅️ 5. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
หมั่นทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสม่ำเสมอเพื่อให้เห็นภาพรวมการใช้เงินว่าเราสามารถลดรายจ่ายตรงไหนได้บ้าง

↖️ 6. เงินเหลือ = เงินออม
เมื่อถึงสิ้นเดือน
และมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี
ให้ถอนเข้าบัญชีเงินออมเสมอ

Original by well-wisher