? ออมยังไงให้มีเงินใช้ตลอดปี ?

adminsavings

? ออมยังไงให้มีเงินใช้ตลอดปี ?

? 1. ตั้งเป้าการเก็บเงิน
เป้าหมายยิ่งชัดเจนยิ่งดี

? 2. ลดค่าขนมลง
ปรับเปลี่ยนวิธีการกิน
สามารถลดน้ำหนักได้อีกด้วยนะ

? 3. หักเงินจากรายรับที่ได้
แบ่งส่วนเพื่อออมไว้จะได้ถึงเป้าหมายได้ไว

? 4. ทำงานพิเศษ
ในเมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้น เราสามารถเพิ่มรายรับได้ด้วยการทำงานพิเศษเลยนะ

? 5. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ทำเพื่อได้รู้กระแสเงินของเรา ว่าใช้ไปกับสิ่งไหนบ้าง

Original by “well-wisher”