อนาคตอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องเริ่มคิดออมเงินตั้งแต่วันนี้

adminsavings

เทคนิคออมเงิน เพื่อลงทุนทำธุรกิจในฝัน
??

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริโภค ?

                อาหารถือเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ๆ เลยก็ว่าได้ ลองลดพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้าน นอกจากค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มที่สูงกว่าอาหารที่ทำทานเองแล้ว ยังมีการคิดค่าบริการซึ่งทางร้านอาจคิดเพิ่มรวมไปในค่าอาหารแล้ว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง รวมถึงลดปริมาณเครื่องดื่ม อาทิ น้ำอัดลม ชา กาแฟ นอกจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ระดับหนึ่งแล้ว ยังทำให้สุขภาพดี ไม่มีน้ำตาลสะสมในร่างกาย ห่างไกลความอ้วนอีกด้วย

2. ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ?

                การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก เสื้อผ้า ควรเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็น และซื้อในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้น นอกเหนือจากการเปรียบเทียบราคาแล้ว ควรพิจารณาถึงคุณภาพและอายุการใช้งานด้วย ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว

 3. ค่าเดินทาง ?⛽?

                ในปัจจุบันราคาน้ำมันค่อนข้างแพง หากใครที่เดินทางไปทำงานด้วยรถยนต์ส่วนตัวอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ดังนั้นทางเลือกหนึ่งในการลดรายจ่ายคือ ปรับเปลี่ยนการเดินทางโดยเลือกเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางบ้างเป็นครั้งคราว หรือหากระยะทางไม่ไกลมากอาจใช้จักรยาน หรือเดินแทนการขับรถ

4. ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ?

                ใครจะเชื่อว่าแค่การเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณสูบบุหรี่เป็นประจำ โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อสัปดาห์ หากลดการสูบลงมาสักครึ่งหนึ่ง คุณจะมีเงินเก็บสัปดาห์ละ 50 บาท หรือหากเลิกสูบไปเลย คุณสามารถค่าใช้จ่ายได้มาถึงปีละ 5,000 บาท นอกจากลองตัดการซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ที่ซื้อไปเพียงเพราะต้องการตามกระแสสังคมเท่านั้น