🎯 ชีวิตดีไม่มีจน ด้วยบัญชีเงินออม 4 เป้าหมาย 🎯

adminsavings

🎯 ชีวิตดีไม่มีจน ด้วยบัญชีเงินออม 4 เป้าหมาย 🎯

⚠️ บัญชีที่ 1 : เงินออมเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน

สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
ควรมี 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

🏠 บัญชีที่ 2 : เงินออมเพื่ออนาคต

สำหรับสร้างความมั่นคงในชีวิต เช่น เกษียณ ซื้อบ้าน ซื้อรถ

🎁 บัญชีที่ 3 : เพื่อความสุข

เงินออมสำหรับใช้จ่ายตามความต้องการ ซื้อของขวัญให้ตัวเอง เช่น ท่องเที่ยว

🏭 บัญชีที่ 4 : เงินออมเพื่อลงทุน

สำหรับสร้างผลตอบแทนให้ชีวิตมั่งคั่ง เช่น เงินลงทุนในหุ้น และกองทุนรวม

“ออมได้ครบทุกบัญชี ชีวิตดีไม่มีจนแน่นอน”

เครดิต : setgroupofficial