?️ ฝึกสร้างวินัยในการเก็บออมเงินเพื่ออนาคต ?️

adminsavings

?️ ฝึกสร้างวินัยในการเก็บออมเงินเพื่ออนาคต ?️

? 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
วิธีที่จะทำให้เรามีวินัยอย่างแรกคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการเก็บเงินไปเพื่ออะไรและทำไมต้องเป็นเป้าหมายนี้ ซึ่ง เป้าหมายที่ชัดเจนนี้จะทำให้เรามั่นใจว่าเราจะทำต่อไปได้เรื่อย ๆ และเราต้องหาเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนี้ หากวันใดที่เราเริ่มถอยห่างจากเป้าหมายนี้ เราสามารถกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าเราจะทำต่อไปเพื่ออะไร และเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราต้องทำต่อไป ตัวอย่างเช่น เก็บเงินเพิ่มเดือนละ 10,000 บาทเพื่อเลี้ยงดูพ่อและแม่ เหตุผลสำคัญคือเพื่อตอบแทนพระคุณท่านที่เลี้ยงดูเรามาและอยากให้ท่านสบายมากขึ้น หรือเก็บเงินเพิ่มเดือนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นเงินเก็บตอนเกษียณ เหตุผลสำคัญคือต้องการมีเงินดูแลตัวเองยามเกษียณ โดยไม่เป็นภาระใคร

? 2. เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ
ฝึกการเก็บเงินก้อนเล็ก ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น หากใครตอนนี้ยังเริ่มเก็บเงินในแต่ละเดือนไม่ได้ อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ในการลดค่าใช้จ่าย แล้วเหลือเงินเก็บไว้เดือนละ 500 บาท เมื่อฝึกได้แล้วเราก็สามารถเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท และเพิ่มต่อไปเรื่อย ๆ โดยที่เรายังไม่ต้องคิดถึงเรื่องใหญ่ ๆ เอาแค่เรื่องเล็ก ๆ เพื่อฝึกให้เราทำได้ก่อน แล้วเงินก้อนใหญ่ ๆ เราก็จะสามารถเริ่มเก็บได้ ตัวอย่างเช่น ลดการซื้อของออนไลน์เดือนละ 500 บาท หรือ ลดการซื้อกาแฟจากร้านกาแฟแพง ๆ เป็นการชงกาแฟทานเองบ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละ 1,000 บาท

? 3. ทำทันที
เริ่มเก็บเงินออมทันทีเมื่อได้รับเงินหรือมีรายได้เข้ามา ไม่ต้องคิดว่าจะนำเงินไปใช้อะไรก่อนที่เราจะเก็บออม เราต้องเก็บเงินก่อนที่จะใช้ ซึ่งจะฝึกให้เราทำทันทีเมื่อได้รับเงินเดือนแล้วแบ่งเงินออกมาเก็บออมก่อน โดยอาจจะใช้วิธีการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อช่วยให้เราไม่ลืมในการเก็บเงิน หรือกำหนดวันที่เงินเดือนออกว่าเราต้องแบ่งเงินไปเก็บออมไว้ที่บัญชีธนาคารใด หรือจะนำไปลงทุนแบบรายเดือนเพื่อให้ทำทันทีแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ทุกวันที่ 30 เป็นวันที่เงินเดือนออกต้องแบ่งเงินออม 10% ของรายได้ ไปออมไว้ในธนาคารหรือซื้อกองทุนรวม

⚖️ 4. มีความสม่ำเสมอ
ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทุก ๆ เดือน ทำระยะยาว การที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้นั้น เราคงไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จได้ทันที สิ่งสำคัญคือก้าวแรก แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือ ก้าวต่อไปเรื่อย ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่า ความสม่ำเสมอนี้จะฝึกให้เราเก็บออมเงินจนเป็นนิสัย ตัวอย่างเช่น การออมในแต่ละเดือน เมื่อเราทำได้เดือนแรกแล้ว ต้องทำให้ได้ในเดือนถัดไป จนกระทั่งเราทำต่อเนื่องเป็นปี เป็นหลาย ๆ ปี และทำต่อไปในระยะยาว

? 5. ลดสิ่งก่อกวน
จิตใจที่เข้มแข็งจะทนต่อสิ่งก่อกวนได้ดี แต่ถ้าเป็นช่วงแรก ๆ เรายังมีจิตใจที่ไม่แข็งแกร่งพอ ดังนั้นการลดสิ่งที่ก่อกวนจะทำให้เราสามารถยังเก็บออมเงินต่อไปได้เรื่อย ๆ ยกตัวอย่างเช่น ลดการดูของช็อปปิ้งออนไลน์เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะซื้อของโดยไม่จำเป็น ซึ่งถ้าเราดูบ่อย ๆ ก็จะกระทบกับเป้าหมายของเรา ทำให้เราไม่เก็บออมเงินแล้วก็ไปซื้อของแทน

เราสามารถนำ 5 วิธีนี้มาปรับใช้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เราสามารถเสริมสร้างวินัยของตัวเองให้ประสบความสำเร็จในการเก็บออมเงินเพื่ออนาคต แล้วเรายังสามารถนำไปปรับใช้เพื่อความสำเร็จทางด้านอื่น ๆ ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ ขอให้ทุกคนมีวินัยและพบกันที่เส้นชัยของเป้าหมายนะคะ

Original by “well-wisher”