? ออมเงินให้ได้ตามเป้าด้วยเทคนิค “SMART” ?

adminsavings

? ออมเงินให้ได้ตามเป้าด้วยเทคนิค “SMART” ?

SMART มาจากคำว่าดูดี ดูฉลาด หรือจะเรียกว่าเป็นการออมเงินที่ฉลาดก็ได้
ในอักษรแต่ละตัวนั้นยังมีความหมายแฝงอยู่ สามารถอธิบายความหมายแต่ละตัวเป็นหลักการออมเงินได้ ดังนี้

? S : Specific
มีความชัดเจน
ระบุไปเลยว่าต้องการเงินก้อนนี้สำหรับทำอะไร

? M : Measurable
ระบุจำนวนเงินที่ตั้งใจเก็บ
เช่น 50,000 หรือ 100,000 บาท

? A : Achievable
มีวิธีการหรือแผนการ ที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ เช่น วิธีสร้างรายได้เพิ่ม

? R : Realistic
วิธีการหรือแผนการที่เราคิดไว้ต้องทำได้จริง ๆ ..ไม่ยากเกินไป

? T : Time
ระบุเวลาให้ชัดเจน ว่าจะเก็บเงินก้อนนี้ให้ใด้ภายในกี่ปี

Credit : Money and Insurance