เที่ยวยังไงให้ได้ภาษีคืน

adminsavings

เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีตลอดปี 2561 (dollar money)(luggage)

เก็บใบเสร็จไว้เลย.!! (Credit Card Reader)(Receipt)นำไปใช้ ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2561 ได้ หากไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ในช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 (calendar)

เที่ยวเมืองรอง ? ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยให้ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเมืองรองในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 สามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท(Sale Tag) นำมาใช้เพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 ซึ่งจะยืนแบบในช่วงต้นปี 2562 ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้คนไทยไปท่องเที่ยวในจังหวัดรองๆ มากขึ้น ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ?✔(car)

เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2561 ได้เท่าไร ? ?

?สำหรับบุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเมืองรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 มาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
?นิติบุคคล เช่น บริษัท จัดอบรมสัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีก 100% โดยรวมทั้งค่าห้องพัก ค่าขนส่งต่าง ๆ

ใช้หลักฐานอะไรเพื่อลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ? ?

สามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (Receipt) และใบเสร็จรับเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยระบุชื่อผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเงิน จำนวนเงิน วัน เดือน ปีที่จ่ายเงิน
…ใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีชื่อลูกค้า หรือชื่อลูกค้าไม่ตรงกับชื่อผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเงิน ไม่ระบุจำนวนเงิน และวันเดือนปีที่จ่ายเงิน จะใช้นำไปเป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีไม่ได้

สำหรับ 55 จังหวัดเมืองรองที่ได้รับการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว ประกอบด้วย

ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย*, พิษณุโลก* , ตาก* , เพชรบูรณ์ , นครสวรรค์ , สุโขทัย* , ลำพูน , อุตรดิตถ์ , ลำปาง* , แม่ฮ่องสอน* , พิจิตร , แพร่ , น่าน* , กำแพงเพชร , อุทัยธานี , พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี* , อุบลราชธานี* , หนองคาย , เลย* , มุกดาหาร , บุรีรัมย์* , ชัยภูมิ , ศรีสะเกษ , สุรินทร์ , สกลนคร* , นครพนม* , ร้อยเอ็ด* , มหาสารคาม , บึงกาฬ , กาฬสินธุ์ , ยโสธร , หนองบัวลำภู , อำนาจเจริญ

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว , ตราด* , จันทบุรี , ปราจีนบุรี , นครนายก

ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี , สุพรรณบุรี , ราชบุรี , สมุทรสงคราม , ชัยนาท , อ่างทอง , สิงห์บุรี

ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช* , พัทลุง , ตรัง* , สตูล , ชุมพร* , ระนอง* , นราธิวาส* , ยะลา , ปัตตานี

(หมายเหตุ : เครื่องหมาย * คือจังหวัดที่มีสนามบิน และมีเที่ยวบินให้บริการ)

รู้แบบนี้แล้วอย่ารอช้า ..หาเวลาออกไปพักผ่อน ท่องเที่ยว ผ่อนคลาย.. ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อีกด้วยนะคะ

ข้อมูลและภาพจาก
กรมสรรพกร, https://thai.tourismthailand.org