?เก็บเงินตั้งนาน…ทำไมไม่รวยสักที?

adminsavings

?เก็บเงินตั้งนาน…ทำไมไม่รวยสักที?

ปัจจัยที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น มีอยู่ 2 ข้อ คือ

?1.ขาดความต่อเนื่อง

เพื่อน ๆ บางคนเก็บออมเงินเมื่อมีเงินเหลือเท่านั้น ถ้าจำเป็นต้องใช้อาจจะถอนเงินออมมาใช้อีก..

มีวิธีการง่าย ๆ ที่ชื่อ ‘DCA (Dollar Cost Average) ซึ่งเป็นการสร้างวินัยในการลงทุน โดยทำรายการติดบัญชีเพื่อไปซื้อสินทรัพย์ที่เราต้องการโดยอัตโนมัติ เช่น ตั้งให้ซื้อหน่วยลงทุนทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน หรือทุกสิ้นเดือน ช่วยให้เราสามารถออมได้สม่ำเสมอ แถมได้สินทรัพย์ในราคาเฉลี่ยที่ไม่แพงจนเกินไป

?2.วางเงินไว้ผิดที่หรือไม่เหมาะกับตนเอง

เพื่อน ๆ อาจจะปรึกษา ‘นักวางแผนการเงิน CFP’ ที่มีความชำนาญในด้านผลิตภัณฑ์ตลาดทุน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเพื่อน ๆ การลงทุนแต่ละแบบนั้นจะให้ผลตอบแทนที่ต่างกัน เช่น

ㆍ’เงินฝาก’ 0.5-1.5% ต่อปี
ㆍพันธบัตร หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ ผลตอบแทนอยู่ที่ 1.50-6.00%
ㆍหุ้นสามัญ หรือหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่า ตราสารหนี้
ㆍกระจายการลงทุนเพิ่มใน ทองคำ เพื่อลดความเสี่ยงจากความพันผวน?

เครดิต 囹JW.Mint