👶ปลูกฝังลูกรักให้เป็นคนรักการออม👶

adminsavings

👶ปลูกฝังลูกรักให้เป็นคนรักการออม👶

บางครั้งการทุ่มเทให้ลูกทุกอย่าง อาจกลายเป็นการทำร้ายเขาทางอ้อม โดยเฉพาะเรื่องเงิน ที่อาจทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักคุณค่าของเงินก็ได้ ดังนั้น เราจึงควรปลูกฝังให้ลูกเป็นคนรักการออม

🔸วิธีปลูกฝังให้ลูกเป็นคนรักการออม

📅 1.รู้วิธีบริหารเงินจากเงินค่าขนม

ควรเปลี่ยนวิธีให้เงินค่าขนมจากรายวันเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือนเพื่อให้เด็กรู้จักวิธีแบ่งใช้เงิน

🐷 2.เก็บสะสมเงินซื้อของเอง

การสร้างนิสัยสะสมเงินก่อนซื้อของจะเป็นการปลูกฝังแนวความคิดว่า ควรซื้อของเมื่อตนเองพร้อม

🎁 3.ให้ของขวัญ-รางวัลในวันพิเศษ

เมื่อทำสำเร็จก็ได้รับรางวัล หรือช่วงเวลาพิเศษ ได้ของพิเศษ เพื่อให้เด็กรู้ถึงการรอคอยแล้วเห็นคุณค่าของขวัญนั้น ๆ

🖇️ 4.การให้ไม่มีวันสิ้นสุด

การสอนเด็กให้รู้จักการให้ จะทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน เสียสละ เห็นใจผู้อื่น รู้คุณค่าของสิ่งที่ได้รับ

Original by “well-wisher”