?10 แนวคิดมหัศจรรย์ คนรวยทำงานเร็ว ?

adminothers

?10 แนวคิดมหัศจรรย์ คนรวยทำงานเร็ว ?

?️1. คนทำงานเร็วคิดถึงระยะยาว คนทำงานช้าจะคิดแค่ระยะสั้น
?ทักษะการแก้ปัญหา

 • คนทำงานเร็วจะแก้ปัญหาได้อย่างดี เป็นไปตามกระบวนการความคิด มีการวางแผนล่วงหน้าถึงสถานการณ์ต่าง ๆ
 • ส่วนคนทำงานช้าจะไม่คาดถึงปัญหาที่จะเจอในอนาคต

?️ 2. คนทำงานเร็วคิดว่าเป็นความผิดของเรา คนทำงานช้าโทษว่าเป็นความผิดของสิ่งอื่น

 • คนทำงานเร็วจะแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และมุ่งความสนใจไปในสิ่งที่ตนเองสามารถควบคุมได้ และสามารถแก้ปัญหาได้

?️ 3. คนทำงานเร็วทำงานแบบมีสมาธิ คนทำงานช้าทำงานแบบไปวัน ๆ

 • สำหรับคนทำงานเร็วจะรู้ว่าเราทำงานช่วงไหนแล้วมีสมาธิมากที่สุด ก็จะมุ่งทำงานที่สำคัญสูงสุด
 • ส่วนคนทำงานช้านั่งแช่ทำไปทั้งวันแบบไม่มีสมาธิ งานที่ได้ออกมาก็ยังไม่ดีและไม่เสร็จ

?️ 4. คนทำงานเร็วคิดว่าจะวางมืออย่างไรดี คนทำงานช้าจะหลงตัวเองที่ทุ่มเททำงาน

 • คนทำงานเร็วเน้นการทำงานแบบคุณภาพเน้น ๆ ไม่เน้นน้ำ
 • คนทำงานช้า ใช้เวลาไปกับการทำงานที่ไม่สำคัญ เพียงเพื่อสร้างความพอใจให้กับตัวเอง แต่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าของงานใด ๆ
  “ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สำคัญ เพื่อใช้เวลาทำสิ่งที่สำคัญมากที่สุดให้สำเร็จ “

?️ 5. คนทำงานเร็ว ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง แต่คนทำงานช้าจะเลือกแต่คนที่ชอบมาทำงานด้วย

 • คนทำงานเร็วเลือกทำงานกับคนที่ผลงาน และเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด แยกแยะเรื่องส่วนตัว กับ เรื่องงานออกจากกัน
 • คนทำงานช้า จะทำตรงกันข้ามกัน

?️ 6. คนทำงานเร็วขอฟังก่อน คนทำงานช้าจะขอพูดก่อน
การรับฟังจะช่วยให้เรารู้ถึงรายละเอียดทั้งหมดได้มากขึ้น และส่งผลต่อกระบวนการทำงานในขั้นต่อไปที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
ถ้าหากเรามัวแต่พูดแต่ไม่รับฟังเลย เราก็จะไม่ได้แนวคิดและแนวทางใหม่ ๆ ในการทำงาน

?️ 7. คนทำงานเร็วใช้เงินอย่างมีความหมาย คนทำงานช้า ประหยัดอย่างไร้เหตุผล

 • คนทำงานเร็ว ใช้เงินอย่างมีความหมาย = การเติมเต็มชีวิตให้มากขึ้น เติมเต็มประสบการณ์ต่าง ๆ ให้มากขึ้น
 • คนทำงานช้า งกเกินกว่าเหตุ

?️ 8. คนทำงานเร็วจะวางแผนกับตัวเองเสมอ แต่คนทำงานช้าจะเรื่อย ๆ เปื่อย ๆ ไปวัน ๆ

?️ 9. คนทำงานเร็ว แยกแยะความคิดเห็น ออกจากความเป็นจริง
ส่วนคนทำงานช้า ด่วนสรุปว่าทุกอย่างคือความจริง

?️ 10. คนทำงานเร็ว เรียนรู้พื้นฐานของสิ่งต่าง ๆ ให้แน่น แต่คนทำงานช้าเรียนรู้เทคนิคยิบย่อย แต่ไม่รู้พื้นฐานใด ๆ เลย

 • คนทำงานเร็ว เรียนรู้พื้นฐานเป็นอย่างดี ทำให้ต่อยอดการทำงานต่าง ๆ ได้มากมาย

สำนักพิมพ์ : Amarin HOW-TO