ทักษะจะพาเราไปสู่โอกาส และการเอาตัวรอด

adminothers

ทักษะจะพาเราไปสู่โอกาส และการเอาตัวรอด

โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เราต้องรู้ทักษะของตนเอง และนิยามตัวเองตามลักษณะพื้นฐาน การสอนและการแนะแนวของครูจึงเปลี่ยนจากการทำให้ค้นพบทักษะเพียงอย่างเดียว เป็นการสอนให้เด็กรู้จักทักษะของตนเอง และทักษะนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะโลกหมุนเร็วขึ้น 20 เท่า โอกาสก็เกิดขึ้นเร็ว 20 เท่า และหายไปเร็ว 20 เท่า อาชีพเกิดขึ้นหายไปแต่ทักษะไม่หายไป

10 ทักษะสำคัญ เพื่อการอยู่รอดหลังวิกฤตโควิด-19 และโลกอนาคตของเด็กและเยาวชนไทย ทักษะที่จำเป็นบางอย่างก่อนหน้านี้อาจจะใช้ไม่ได้ แต่จะกลายเป็นทักษะผสม คือ

? 1.คิดวิเคราะห์เป็น นำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่

? 2.เรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีใครบอกตลอดเวลา และรู้ว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบไหนดีที่สุดสำหรับตัวเอง

? 3.การแก้ปัญหาซับซ้อน

? 4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าดีหรือไม่ดี และจะทำให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร

? 5.ความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ในตัวเอง และไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็คิดสิ่งใหม่จากสิ่งที่เรามีตลอดเวลา เพื่อว่าเวลามีโอกาสเข้ามาจะได้คว้าได้ทัน

? 6.ความเป็นผู้นำ ต้องเป็นผู้นำที่สามารถทำให้สังคมคล้อยตามและช่วยให้งานของเราประสบความสำเร็จได้

? 7.เลือกเทคโนโลยีให้เหมาะกับตนเอง มอนิเตอร์ว่าเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้น มองเทคโนโลยีให้ขาดว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไร และยังต้องรู้จักควบคุม เพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์

? 8.basic programing การเขียนโค้ดพื้นฐาน ต่อไประบบจะง่ายกับชีวิต บางคำสั่งที่เราใช้ได้ง่าย

? 9.ล้มแล้วต้องลุก โลกเขาหมุนไปถึงไหนแล้ว เพราะโลกหมุนเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นต้องรีบลุก เด็กทั้งโลกเหมือนกันคือ ถูกเลี้ยงมาให้สบายขึ้น แต่เราต้องเลี้ยงเขาให้อดทน เด็กจะต้องเจอสารพัดความกดดันที่เปลี่ยนตลอดเวลาและรอบด้าน ถ้าเขาไม่รู้จักยืดหยุ่นและเข้มแข็งพอเขาจะอยู่ยาก ต้องปรับตัวให้เร็ว ต้องพร้อมจะทิ้งอย่าเสียดายของ

ทั้ง 9 ข้อจะนำไปสู่

? 10.การใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา คือ สามารถมองเห็นปัญหา และคิดวิธีการแก้ปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะเกิดได้ ไม่อย่างนั้นเขาจะไปปรับกับธุรกิจไม่ได้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้

เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน และเปลี่ยนวิธีการสอนเด็ก เพื่อให้เขารู้จักใช้เทคโนโลยีให้ได้ ให้เขาเก่งขึ้น หากเด็กได้เลือกทางที่ตัวเองชอบ และค้นพบทักษะของตัวเอง ในอนาคตเด็กจะรู้จักตนเอง และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีมาเพื่อเสริมทักษะ เพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้น ใช้เทคโนโลยีเป็น เหมือนแว่นขยายเป็นเลนส์ที่ช่วยให้เรามีพลังในการขยายให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ชัดขึ้น

ที่มา : “การประชุมหัวข้อ โครงสร้างการศึกษาไทย ระบบการศึกษาไทยควรจะปรับตัวอย่างไรในการผลิตคนป้อนสู่ตลาดแรงงาน”
โดย ดร.เกียรติอนันท์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564