🌀 10 เคล็ดลับพัฒนาตัวเอง 🌀

adminothers

🌀 10 เคล็ดลับพัฒนาตัวเอง 🌀

10 เคล็ดลับพัฒนาตัวเอง
10 Tips for Self Improvement

😶1.หยุดผัดวันประกันพรุ่ง
Don’t Procrastinate

😔2.ยอมรับว่ามีบางอย่างที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้
Accept the things you Can’t Change

😆3.รู้จักแบ่งปัน
Be Generous

😁4.ตื่นเช้า
Get off the good start

😊5.ลืมเป้าหมายไปก่อน และอยู่กับปัจจุบัน
Forget Goals – Live for Now

😄6.เรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ
Learn New Languages

☺️7.หันหลังให้งานแล้วมาสนุกกับชีวิตบ้าง
Take a Break and have fun

😝8.กล้าเผชิญหน้ากับความกลัว
Face the Fear

🤪9.เปิดใจรับรู้สิ่งที่ไม่คุ้นเคย
Break the Chain

🧐10.ทำกิจวัตรตามเวลาที่วางไว้
Keep a Schedule

Original by “well-wisher”