10 ตำแหน่งงานว่างที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในประเทศไทย

adminothers

10 ตำแหน่งงานว่างที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในประเทศไทย

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ตกงานอยู่ในเวลานี้และกำลังมองหางานกัน วันนี้ “well-wisher” ขอมาแนะนำ 10 ตำแหน่งงานว่างที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในประเทศไทย จากข้อมูลของ กรมการจัดหางาน ได้ระบุว่า ตำแหน่งงานทั้ง 10 นี้ยังมีตำแหน่งงานที่ยังคงว่างอยู่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นตำแหน่งที่นายจ้างต้องการจ้างงานมากที่สุดอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

?1.แรงงานด้านการผลิต

?2.แรงงานทั่วไป

?3.ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่น ๆ

?4.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ

?5.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) , พนักงานขายของหน้าร้าน

?6.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ

?7.พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ

?8.พนักงานขับรถยนต์

?9.พนักงานคลังสินค้าอื่น ๆ

?10.พนักงานดูแลความปลอดภัย, พนักงานรักษาความปลอดภัย(ยาม)

นอกจากนี้ ทางด้านกระทรวงแรงงานและกระทรวงต่าง ๆ ยังได้ระดมกันจัดทำ โครงการเพื่อจ้างงาน สร้างรายได้ อีกเกือบ 100,000 อัตรา เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะ อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร เป็นต้น

✴️นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน ได้ของบประมาณปี 2564 โดยได้ทำการขอจัดสรรงบเพื่อดำเนินโครงการจ้างงานให้กับประชาชน จำนวน 30,000 อัตรา รัฐบาล ตระหนักว่า หากแรงงานในประเทศ ไม่มีงานทำนั้น ย่อมจะส่งผลต่อการใช้จ่ายของคนในประเทศ อาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปถึงภาคส่วนอื่น ๆ ทางรัฐบาลจะเร่งวางแนวทางและดำเนินมาตรการให้ครอบคลุมและให้ได้ผลดีที่สุดกับพี่น้องภาคแรงงานทุกกลุ่ม ให้ได้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานให้ได้มากที่สุด และเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปในแนวทางที่ดีขึ้น เพราะว่าประเทศไทย เป็นที่ 1 ในโลกที่แก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จนกิจการต่าง ๆ ในประเทศสามารถเปิดเป็นปกติได้เกือบ 100% แล้ว เป็นที่อิจฉาของนานาประเทศทั่วโลก

ที่มา : กระทรวงแรงงาน