อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งอ่านตรงนี้เลย

adminothers

12 นิสัย ที่จะทำให้คุณเป็นคนเก่ง ?

การที่เราจะเป็นคนเก่งได้นั้น ต้องอาศัยกำลังใจมากเลยทีเดียว ถ้ามีสิ่งแวดล้อมดี สิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง ครอบครัว ครู เพื่อน ฯลฯ คอยสนับสนุน เราก็สามารถเป็นคนเก่งได้ แต่กว่าจะเป็นคนเก่งได้นั้นต้องสร้างนิสัย 12 ประการให้เข้าไปอยู่ในใจ แล้วทำจนติดเป็นนิสัยให้ได้เสียก่อน ซึ่ง “well-wisher” ได้นำมาฝากเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาตัวเองกันค่ะ

1. เก็บความฝันเอาไว้ อย่าปล่อยไปไหน ?

ไม่ว่าคุณอยากจะเป็นอะไร ให้ตระหนักว่า คุณจะต้องอดทนมาก ขยันมาก และจิตแน่วแน่ กัดไม่ปล่อย และข้อสำคัญคือ ต้องเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยสันติวิธีไม่เบียดเบียนใคร

2. มีอุดมการณ์ มีปรัชญา ค่านิยมชีวิตที่ดีงาม ?

แปลงความฝันให้กลายเป็นปรัชญาชีวิตว่า ถ้าเราจะรวย จะเก่ง เราจะเลือกเส้นทางไหน เส้นทางแห่งความดี ชีวิตที่สงบสันติ ประกอบด้วยกุศลกรรม 10 ถึงจะรวยช้า เก่งช้าก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ได้มาด้วยความชอบธรรม เรียกว่า “มีค่านิยมแห่งชีวิตดีงามเป็นใหญ่ได้”

3. ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน ?

เป้าหมายที่ดีต้องเป็นตัวเลข มีกำหนดเวลา และเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริง มีการตรวจสอบเป้าหมายอยู่เสมอว่า ณ ขณะนี้เราเข้าใกล้เป้าหมายแล้วหรือยัง และควรทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายนั้น มีปณิธานแน่วแน่

4. สำรวจตัวเอง บริหารตัวเองให้ได้ ?

สำรวจว่ามีจุดอ่อนอะไร มีจุดแข็งอะไร เราสามารถควบคุมตัวได้หรือไม่ สามารถบริหารตัวเองได้หรือไม่

5. วางแผนพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ?

คนเราเป็นนักเรียนตลอดชีวิต เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เรียนจากชีวิตจริง เพิ่มพูนความรู้จากการทำงานและหนังสือ ผู้ประสบความสำเร็จจะต้องมีการอุทิศตัว ทุ่มเทกายใจ มีความมานะพากเพียร ที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้

6. ฝึกทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา ?

ฝึกแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีวิธีใหม่ ๆ มีแนวทางใหม่ ๆ กล้าเผชิญปัญหา เรียนรู้วิธีแก้ไขจากบุคคลรอบตัวเรา แต่สุดท้ายเราต้องกล้าตัดสินใจ

7. ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม ?

เป็นผู้นำในการมองการณ์ไกล ชื่นชมนักคิด ส่งเสริมให้กำลังใจ ยอมรับความผิดพลาด จำกัดขอบเขตความเสียใจไว้ เป็นผู้นำในการระดมสมองของทีมงาน แต่ที่สำคัญตัวเองก็ต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถควบคุมให้อยู่ในกรอบที่เป็นไปได้

8. สร้างสมบารมี ?

มีความสามารถในการจูงใจคน ปลุกระดม ให้กำลังใจ ชี้ข้อผิดพลาด เสนอแนวทางแก้ไข มีความสามารถในการสื่อความ ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายตรงกัน มีการประสานงานเป็นทีม ใช้อำนาจในทางที่ถูก เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ยุติธรรม มีความสามารถในการเป็นผู้บังคับบัญชา

9. เป็นผู้นำเต็มตัว ?

คนที่เป็นผู้นำจะสามารถฝึกคนให้เก่งขึ้นได้ สามารถทำงานได้เองจนสำเร็จ โดยเพียงแต่ชี้แนะและจูงใจ ความสามารถนี้จะต้องเริ่มจากตัวเองเป็นตัวอย่าง

10. เป็นนักคิดที่ลึกซึ้ง สุขุม รอบครอบ ?

เป็นผู้นำที่มีความแยบยลในการวางยุทธศาสตร์ในการอ่านคน อ่านใจ สังเกต มีศิลปะในการบริหาร รู้จักใช้จังหวะ ใจเย็น มองอะไรหลายชั้น เป็นนักเจรจาที่มีความสุขุมลุ่มลึก

11. ทำตัวเป็นเทรนเนอร์ เป็นโค้ช เป็นครูชั้นดี ?

โค้ชนักมวยที่ดี ไม่ใช่นักมวยต่อยไม่ดีจะปีนขึ้นเวทีไปต่อยเอง เมื่อนักมวยยังทำไม่ได้ ก็ต้องหาวิธีแก้ไขใหม่ เปลี่ยนยุทธศาสตร์ ครูที่ดีต้องทำตัวเป็นต้นแบบที่ดี อยากให้ลูกน้องขยัน มีระเบียบวินัย ตัวเองก็ต้องทำอย่างนั้นก่อน

12. เป็นนักสร้างทีมที่ดี สร้างทีมแชมเปี้ยนได้ ?

สามารถสร้างทีมงานที่เก่งได้ จากทีมที่ไม่เอาไหน แต่เมื่อได้หัวหน้าทีมดีมาจุดประกาย ก็จะทำให้ทุกคนตื่นตัวเป็นนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรม สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : พ็อกเก็ตบุ๊ค โรดแมปสู่ดวงดาว เคล็ดลับนักบริหารรุ่นใหม่