ควรทำ 3 สิ่งนี้ หากจะต้องให้ใครยืมเงิน

adminothers

ควรทำ 3 สิ่งนี้ หากจะต้องให้ใครยืมเงิน

  1. ทำใจ
    หากไม่สบายใจอย่าให้ยืม ควรช่างใจให้ดีและไม่เสียดายกับเงินที่ให้ไป กรณีทวงแล้วไม่ได้คืนจริง ๆ
  2. ศึกษาโปรไฟล์
    ศึกษาโปรไฟล์อีกฝั่งว่าจะหาแหล่งเงินไหนมาใช้คืน หากไม่มั่นใจให้ทำสัญญากู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน
  3. ถามเหตุผลที่ต้องยืม
    ถามหาสาเหตุที่เหมาะสมเหตุผลว่าควรให้ยืมหรือไม่

คนเราเกิดมารวยจนไม่เท่ากัน ..แต่ความซื่อสัตย์ใช้วัดนิสัยเบื้องลึกของคนได้
เกิดเป็นมนุษย์จงมีน้ำใจแก่ผู้ที่ควรค่าแก่การได้รับ

Original by “well-wisher”