?3 เคล็ดลับ ปรับตัวรับมือเศรษฐกิจช่วงวิกฤต⁣?

adminothers

?3 เคล็ดลับ ปรับตัวรับมือเศรษฐกิจช่วงวิกฤต⁣?

วิกฤตโควิดทำให้เราไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปในแนวทางเดิมได้ ทุกธุรกิจจึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ให้ยังก้าวต่อไปได้ แม้ต้องอยู่ในพายุของความไม่แน่นอน ?⁣

3 เคล็ดลับ ปรับตัวรับมือวิกฤต⁣

?️1. แผนธุรกิจต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

โดยนำฟีดแบคจากลูกค้ามาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้อง⁣การมากขึ้น และต้องมีแผนสำรองเสมอ⁣

♻️ 2. สื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ

หากต้องมี⁣การลดเวลาการทำงาน หรือพักงานชั่วคราว ต้องพูดคุยถึงความจำเป็นและ⁣แนวทางการเยียวยา เพื่อให้เข้าใจตรงกันและไม่เสียความเชื่อมั่น⁣

? 3. แม้ในยามวิกฤต สิ่งที่สำคัญไม่เปลี่ยนคือการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

เพราะในสถานการณ์เช่นนี้การหาลูกค้าใหม่อาจยากกว่ารักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ หากลูกค้าพอใจในสินค้าหรือบริการก็มีโอกาสที่จะกลับมาซื้อซ้ำอีก ⁣

เครดิต : บสย. สร้างชาติค้ำทุนหนุนSMEs⁣