“3 วิธีในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ”

adminothers

“3 วิธีในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 1. Active Recall (การเรียกคืน)
  วิธีนี้ คือการทดสอบตัวเองด้วย ‘แฟลชการ์ด’ เพื่อการศึกษาและการสอบเพื่อดึงข้อมูลเข้าไปในความทรงจำระยะยาว กระบวนการนี้เสริมสร้างความจำ ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่อ่านหนังสือซ้ำ ๆ กับทดสอบตัวเองด้วยแฟลชการ์ด มีคะแนนสอบที่ต่างกันและด้านความจำก็ต่างกันด้วย
 2. Interleaving (การสลับกัน)
  เมื่อใช้แฟลชการ์ด วิธีที่ดีที่สุดคือผสมผสานชุดเนื้อหาที่หลากหลายหัวข้อ
  ตัวอย่าง แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่วิชาเดียวเป็นระยะเวลานาน คุณก็สลับกับวิชาอื่น ๆ ด้วยที่ประเภทของปัญหาในเซสชั่นเดียว ตัวอย่าง เช่น หากคุณกำลังเรียนคณิตศาสตร์แทนที่จะทำโจทย์พีชคณิตทั้งหมดในคาบเดียว คุณจะผสมผสานโจทย์ประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น เรขาคณิต แคลคูลัส หรือสถิติ
 3. Spaced Repetition(การเว้นระยะทวนซ้ำ)
  วิธีสุดท้ายนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวะเวลา การเว้นระยะทวนซ้ำของคุณเป็นเวลา 5-7วัน ทำให้ได้พักผ่อน และสมองจะทำงานได้เต็มที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูล ไปที่สมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์ การอัดข้อมูลในคืนก่อนการสอบอาจดูสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่ได้ทำให้เก็บข้อมูลได้ในระยะยาว การศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ทั้งสองกลุ่มศึกษาการผ่าตัดในระยะเวลาเท่ากัน แต่การฝึกอบรมของกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากกว่านั้นใช้เวลาสี่สัปดาห์ แทนที่จะเป็นการอัดแน่นในวันเดียว

Credit : TED-Ed