? กฎ 3 ข้อช่วยกระชับความสัมพันธ์กับผู้อื่น ?

adminothers

? กฎ 3 ข้อช่วยกระชับความสัมพันธ์กับผู้อื่น ?

? 1. เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงได้
การแยกแยะว่าสิ่งใดควบคุมได้ สิ่งใดทำไม่ได้ และการโฟกัสกับสิ่งที่สามารถทำได้ คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีแต่เรื่องราวดี ๆ

แน่นอนว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของพระเจ้าได้ และเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของผู้อื่นได้เช่นกัน ทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะเลือกในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็เป็นของคนคนนั้นเช่นกัน แม้จะเป็นพ่อแม่ก็ไม่สามารถก้าวล่วงสิทธิในการเลือกของลูกได้

ดังนั้น สิ่งที่เราทำได้กคือ การเข้าใจ การให้คำแนะนำหรือแนวทางที่เหมาะสมกับเขา และให้การสนับสนุน ถ้าจุดยืนคือการส่งเสริมให้เขาเจริญเติบโต สิ่งที่เราจะช่วยได้มากที่สุดก็คือการส่งเสริมการกระทำด้วยการคิดว่าจะจุดพลังให้เขาได้อย่างไร

? 2. ไม่มี “ความเก่งหรือไม่เก่ง” มีแต่ “ความแตกต่าง” เท่านั้น
เราควรยอมรับว่าวิธีการหรือแนวทางที่จะไปสู่ผลสำเร็จหรือผลลัพธ์นั้นมีความเฉพาะตัว ถ้ามี 1,000 คน ก็มี 1,000 วิธี มนุษย์เราไม่ได้จำกัดอยู่กับรูปแบบการใช้ความสามารถเพียงอย่างเดียว ถ้าใช้ประโยชน์ของข้อดีขณะที่กลบข้อเสียไว้ได้ จะทำให้เป็นกิจวัตรได้ราบรื่นและสร้างผลสำเร็จได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย

ถ้าคนแต่ละประเภทมาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้ จะเกิดผลสัมฤทธิ์จากความร่วมแรงร่วมใจและกลายเป็นทีมที่ดี ด้วยเหตุนี้ การเข้าใจ “ความแตกต่าง” และผสานพลังระหว่างกันเป็นสิ่งจำเป็น

การคำนึงว่าคนเรามีเรื่องที่เหมาะและไม่เหมาะ แล้วคิดว่าทำอย่างไรจึงจะขยายความสามารถให้ได้สูงที่สุด คือการบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งกับตัวเรา คนอื่น และทีมงาน

? 3. การเพิ่มความไว้เนื้อเชื่อใจ
สิ่งสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างกันคือ “ความไว้วางใจ” ซึ่งเทคนิคที่ช่วยให้ปริมาณความไว้วางใจในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้น ได้แก่ ความเข้าใจอีกฝ่าย การเอาใส่ใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ การรักษาคำสัญญา การบอกความคาดหวังอย่างชัดเจน การแสดงให้เห็นความจริงใจ และเวลาที่คนอื่นไว้วางใจเราน้อยลง เราต้องขอโทษจากใจจริง

สิ่งเหล่านี้เป็นกิจวัตรเล็ก ๆ แต่จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์และกลิ่นอบอวลในวันข้างหน้า ในท้ายที่สุด คุณจะเข้าใจอุปนิสัยของอีกฝ่ายและวาดภาพได้ว่าเขาต้องการอะไร การเข้าใจความแตกต่าง การเคารพ และตอบสนองด้วยใจจริง จะช่วยสั่งสมปริมาณความไว้วางใจให้มากขึ้น

หนังสือ “เปลี่ยนนิสัยง่ายแบบสัตว์ ๆ” ทาเคชิ ฟุรุกาวะ เขียน