? 3 สิ่ง ที่คนรวยไม่ทำ!! ?

adminothers

? 3 สิ่ง ที่คนรวยไม่ทำ!! ?

✅ 1. “ไม่ขายเวลา แต่หาเวลาเพิ่ม”
หากคุณขายเวลา คุณจะมีเพดานเวลาและรายได้ รายได้คุณจะถูกจำกัดตามเวลาที่คุณมี

❌ 2. “ไม่ซื้อหนี้สิน แต่ซื้อทรัพย์สิน”
หนี้สิน = เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งด้อยค่าลง
ทรัพย์สิน = เมื่อเวลาผ่านไป จะมีมูลค่ามากขึ้น

? 3. “ไม่เสพบันเทิง ชอบเสพความรู้”
ไม่ใช่ว่าไม่เสพบันเทิงเลย เพียงแค่เสพความรู้มากกว่าความบันเทิง

Original by “well-wisher”