? 3 สิ่ง … ทำจริงแล้ว “สมดุล” ?

adminothers

? 3 สิ่ง … ทำจริงแล้ว “สมดุล” ?

“ประมาณ-ปรับ-เปลี่ยน”

? ประมาณ
เงินเข้า เงินออกล่วงหน้า = รู้ว่าเงินจะเหลือหรือยังไม่พอ

? ปรับ
เงินให้เพิ่มขึ้นด้วยการลดรายจ่ายลง ลดช่องว่างของเงินที่ขาดอยู่

? เปลี่ยน
ความถนัดเป็นรายได้เสริม หรือเพิ่มเงินจากการขายของที่ไม่ใช้

เครดิต : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย