🟡 3 สิ่ง … ทำจริงแล้ว “สมดุล” 🟡

adminothers

🟡 3 สิ่ง … ทำจริงแล้ว “สมดุล” 🟡

“ประมาณ-ปรับ-เปลี่ยน”

🔴 ประมาณ
เงินเข้า เงินออกล่วงหน้า = รู้ว่าเงินจะเหลือหรือยังไม่พอ

🔵 ปรับ
เงินให้เพิ่มขึ้นด้วยการลดรายจ่ายลง ลดช่องว่างของเงินที่ขาดอยู่

🟤 เปลี่ยน
ความถนัดเป็นรายได้เสริม หรือเพิ่มเงินจากการขายของที่ไม่ใช้

เครดิต : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย