🕋 อยากรวยต้อง…ลงทุนแบบคนรวย ตามหลัก 3E 🕋

adminothers

🕋 อยากรวยต้อง…ลงทุนแบบคนรวย ตามหลัก 3E 🕋

✈️1. Education ความรู้
ความรู้ทางการเงินเป็นรากฐานของการสร้างความมั่งคั่ง

🚀 2. Experience ประสบการณ์
เรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลว ในความเป็นจริงเคล็ดลับยอดนิยมไม่ทำใครร่ำรวย แต่เป็นประสบการณ์ต่างหาก

🛸 3. Excess cash เงินสดส่วนเกิน
เงินเย็นที่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และหักออมเรียบร้อยแล้วมาลงทุน
ปัญหาคือหลายคนต่างใช้เงินที่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมาลงทุน แทนที่จะเป็นเงินสดส่วนเกินหรือเงินเย็น
(รายได้ – เงินออม) – ค่าใช้จ่าย = เงินสดส่วนเกิน

Original by “well-wisher”